தொப்புள்லில் நொண்டி ஒத்த என் நண்பன்

Thoppul Nondi Otha En nanban

என் நாமே கார்த்திக்.யனக்கு இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல அடுத்தவன் அம்மா வா ஊகுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ப் ல ஃப்ரெஂட்ஸ் கூட இந்ஸெஸ்ட் சட் பண்ணுவேன் அவங்க அம்மா வா ஊகுறமாரி .

அதுல அருள் னு ஒருத்தன் என் கூட சட் பண்ணான் அவன் அம்மா வா நா ஊகூற மர்ரி சட் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் நா அவன் கிட்ட கேஅதேன் ரியல் ஆ உன் அம்மா வா ஊககணும்னு அவன் அதுக்கு சரி நா ஒரு நாள் சொல்லிறேன் என் வீட்டுக்கு வா அவள ஊதூக்கோ னு சொன்னான் நானும் சரி தா னு சொன்னேன் அதுக்கு அவன் சொன்னான் அடுக்குமுன்னாடி நா உன் அம்மா வா பாத்து கை அதிக்கணும்

னே ஹெல்ப் பண்ணுவிய னு கேட்டன் நா முடியாது னு சொன்னேன் அதுக்கு அவன் னே இட செஞ்ச கண்டிப்பா என் அம்மா வா ஊக்க தரனு சொன்னான் நா அப்றம் சரி னு சொன்னேன் . அப்றம் ஒரு நாள் அவன் என் வீட்டுக்கு வந்தான் அப்போ வீட்டில நானும் அம்மா மட்டும் தான் இருந்தோம் அவன என் ஃப்ரெஂட் னு சொல்லி இஂட்ரொ பண்ணேன் அவன் என் மாம் ஆ பாத்து வழிஞ்சன் .

என் மாம் நாமே ஜய ஏஜ் 48 ஸைஸ் 36 34 38 ,இடுப்புல 2 மதிப்பு இருக்கும் , தொப்புள் குழி ஆக்ட்ரெஸ் கிறன் மாறி இரிக்கும் , எப்பவும் ஸரீ தான் காட்டுவ ,இடுப்பு தெரியும் தொப்புள் தெரியாது ,வைத்துள ப்ரெக்நெஂட் மார்க் இருக்கும் , கொஞ்சம் குண்டு மய நிறம் ,ஆக்ட்ரெஸ் பனுப்பிரியா மாறி இருப்ப அவன் என் மாம் ஆ பாத்து நல்ல வழிஞ்சன் .

அப்றம் அவன் கிட்ட சொன்னேன் பாத்து கை அடிச்சுகொனு அவன் நைட் பாத்து அடிசுக்றேனு சொன்னான். அப்றம் நைட் நாங்க சப்து படுத்தோம் நானும் அவனும் பேதில அப்றம் அம்மா கீழ . அப்போ அவன் சொன்னான் என்கிட்ட மாசி உன் அம்மா இடுப்பு ஸூபர் தா னு நா சரி பாத்து கை அடிச்சுக்கோ னு சொன்னேன் அவன் இல்ல தா நா தொப்புல பாக்ணும்னு சொன்னான் நா அதல முடியாது தெரியதுணு சொன்னேன் அவன் நா பாத்துக்குறேன் சொன்னான் .

நைட் 2 மணி இருக்கும் அம்மா நல்ல தூங்கிடட அவன் மேஅடுவ எந்துருச்சு போய் என் மாம் பக்கத்துல படுதான் யனக்கு ரொம்ப பயமா ஆய்ருச்சு அவன் என் மாம் ஸரீ ஆ ஒத்க்கி விட்டான் அவ வையுறு மோழா இடுப்பு நல்ல தெருஞ்சுது மேஅடுவ அவன் குஞ்ச யஅதுதது அவ இடுப்புல வொசு தேஆசன் .. வைத்துள ப்ரெக்நெஂட் மார்க் ஸெக்ஸீ ஆ இருந்துச்சு அடுலாயும் குஞ்ச வொசு தேஆசன் .

அப்றம் தொப்புள் தெரிலனு மேஅடுவ என் மாம் ஸரீ ஆ கீழ இறக்கி விட்டான் தொப்புள் வேஅளிய வந்துருச்சு தொப்புள் குழி சேம பெருசு ஒரு குஞ்சு உள்ள போகும் அவ்ளோ பெரிய தொப்புள் குழி தொப்புல சுட்டி ப்ரெக்நெஂட் மார்க் ஸெக்ஸீ ஆ இருந்துச்சு அவன் அவ தொப்புள் குழி ல விரல் விட்டு பாதன் அப்றம் அவன் குஞ்ச அவ தொப்புள் குழி ல வொசன்

அவன் கைய கீழ ஊனி அவ மேலா பாடுகர மாறி மேலா வந்து அவன் குஞ்ச அவ தொப்புள் குழி ல வொசு பூந்டில ஊகூற மாறி தொப்புள் குழி ல செஞ்சான் ரொம்ப நெரம் தேஆசாதுல அவனுக்கு காஞ்சி வந்துருச்சு அப்பிடியெ தொப்புள் குழி ல விட்டுட்டு யலுண்தான் அப்றம் அவ ஸரீ ஆ மேலா தூக்கிட்டு விட்டு தொப்புல மரசன்

அப்றம் அவ மாரப்ப யஅதுதது மேலா போட்டுட்டு என் பக்கத்துல வந்த படுதான் நா அவன தித்டுனேன் அவன் சிரி தா அவ தொப்புல பாத்து ரொம்ப மூட் ஆய்த்தெனு சொன்னான்.நெக்ஸ்ட் தாய் ம்ரங் அவன் இன்னைக்கும் இங்க ஸ்டே பண்றணு சொன்னான் நா முடியதுணு சொன்னேன் யனக்கு பயம் வேற நெது அவன் அவ தொப்புல விட்ட காஞ்சிய தொடைக்கவெஅ இழ அட அவ பாத்துடட ஆவோளோடனு .

என் மாம் ம்ரங் யலுண்த அவன் என் மாம் இடுப்ப பாத்ட்டேய் இருந்த அப்றம் அவ ஏந்திரிக்கும் போது தொப்புல பாதன் கொஞ்ச வேஅளிய தெருஞ்சுது அதுல நெது அவன் விட்ட காஞ்சி வெள்ளய இருந்துச்சு ஆனா அவ பாககல அவ ஸரீ ஆ நல்ல மேலா தூக்கி கட்டுந தொப்புள் மரஞ்சுருசு . அப்றம் அவ குளிக்க போன இவனும்

கொஞ்ச நெரம் கழிச்சு பாத்‌ரூம் கிட்ட போய் குளிகுரத எத்தி பாதன் மேஅடுவ அவன் குஞ்ச வேஅளிய யஅதுதது கை அதிசன் அவள பாத்ட்டேய் அப்றம் அவ குளிச்சுட்டு வந்த ஸரீ தான் காத்திருந்த இடுப்பு மதிப்பு அந்த ஸரீ ல நல்ல தெருஞ்சுது அவன் அடாயெ பாத்துட்டு இருந்தான் தேன் அவன் அன்னைக்கு நைட் உம் என் வீட்டில ஸ்டே பண்ணான் அன்னைக்கு நைட் அவன் அடேய் மாறி 2 மணிக்கு எந்துருச்சு அவ பக்கத்துல போய் படுதான்

அவ ஸரீ ஆ ஒதுக்கி அவ வைத்த தொட்டு பாதன் மேஅடுவ ஸரீ கீழ யறாகி விட்டு தொப்புல நொண்துனா அவன் குஞ்ச வேஅளிய யஅதுதது தொப்புல வொசு தேஆசன் மேஅடுவ அவ மோலய ல கை வொசன் ஜ்யாகெட் மேலா யனக்கு ரொம்ப பயம் ஆய்ருச்சு அவன் குஞ்ச அவ தொப்புல தேஅசுட்டேய் அவ மோலய அழுத்ன அப்றம் தான் நா அவள பாத்தேன்

அவ அட அனுபாவிக்றானு கண்ணமூதி அப்றம் அவன் அவ ஸரீ ஆ கால இருந்து மேலா தூக்கித்தன் மேஅடுவ அவ பூண்ட இருக்க இடத்துல அழுத்னன் அப்போ தான் பாத்தேன் அவ கால விரிச் அவன் அது தான் நல்ல டய்ம் னு அவன் கைய அவ பூந்டில வொசு அழுத்னன் கொஞ்ச நெரம் அப்றம் அவன் மேஅடுவ அவன் குஞ்ச அவ தொப்புல இருந்து யஅதுதது அவ பூந்டில

வொசு தேஆசன் அவ கால நல்ல வ் ஶேப் ல வொச மேஅடுவ உள்ள விட ஆரமிச்ச இப்போ அவன் குஞ்சு புள்ள ஆ அவ பூண்டாய் குள்ள போய்ருச்சு அவன் அவ மேஅளாவ் படுத்தான் மேஅடுவ எந்துருச்சு யண்டுருச்சு ஊக்க ஸ்டார்ட் பண்ணான் நல்ல ஊதன் மோழா ல ஆதுச்சு கொஞ்சம் நெறட்துல ஃபாஸ்ட் ஆ செய்ய ஆரமிசுடன் மேஅடுவ அப்பிடியெ

ஸ்லோ ஆச்சு அவனுக்கு கஞ்சு வந்துருச்சு அட உள்ள விட்டுத்தான் போல அப்றம் அவன் லிஂக்ஸ் வேஅளிய யஅதுதது அவன் தொடாச்தன் அப்றம் அவன் ட்ரெஸ் சரி பண்ணிட்டு என் பக்கத்துல வந்து படுதான் அவ ஸரீ ஆ சரி பண்ணிட்டு திரும்பி படுத்த . நெக்ஸ்ட் தாய் யஆடுமேய். பண்ணாத மாறி இருந்தான் அவளும் அட காட்டிகாழ அன்னைக்கு அவ குளிச்சுட்டு ஸரீ தான் காத்திருந்த புட் அவ பாதி தொப்புள் வேஅளிய தெருஞ்சுது அவன் அட பாத்ட்டேய் அப்போ அப்போ அவன் குஞ்ச தடவுநன் அப்றம் அவ வோல செஞ்சு முடிக்கும்

போது முழு தொப்புழும் வேஅளிய வந்துருச்சு அவன் அவ கண்ணுமூஉணடிியெ அவன் குஞ்ச தேஆசன் ஆனா அவ கண்டுகல அப்றம் அவன் என் கிட்ட சொன்னான் இப்போ னே வேஅளிய போன உன் அம்மா வா இன்னொரு டய்ம் ஊதுருவனு நா முடியதுணு சொன்னேன் அவன் ப்ல்ஸ் தா நீ தான் என் அம்மா வா ஊக்கப்போராழ அப்றம் என்ன னு சொல்லி என் மைஂட் ஆ மாதிதான் நானும் வெளிய போற மாறி போய்ட்டு என்ன பண்றணு பாத்தேன் . மேஅடுவ அவ கிட்ட போய் பெஅசுநான் அவன் வேஅளிய போய்த்தான்

னு சொன்னான் அவ ஓ அப்பிடியா சரி னு சொன்னான் அப்றம் நைட் சரிய பண்ணல இப்போ நல்ல பண்ணலமா னு கேட்டன் அவ இல்ல வெஅந்டமு சொன்ன அவன் விதள அவ கிட்ட போய் கட்டிபிடிச்சூடன் அவள ளீப் கிஸ் பண்ணி ரூம் கு கூட்டிட்டு போய்த்தான் அவ இடுப்பு மதிப்பா பிடிச்சு பிசஞ்சான் கிஸ் பண்ணிட்டேய் அப்றம் மேஅடுவ கழுத்த நாக்குண அப்பிடியெ அவ ஸரீ ஆ களித்தி கீழ போட்டான்

அவ ஜ்யாகெட் பாவதயோட நின்ன அவ மோலய கசக்கிட்தேய் ளீப் ல கிஸ் பண்ணான் மேஅடுவ கீழ மந்தி போது அவ வைத்துள இருந்த ப்ரெக்நெஂட் மார்க் ஆ நாக்குண நாக்ழ அப்றம் தொப்புல சுத்தி கூலம் போட்டான் தொப்புள் குழில நாக உள்ள விட்டு வறிது தொப்புல நாக்ழ ஊதன் அப்பிடியெ கீழ படுக்க வொசு ஜ்யாகெட் ஓட மோலய சப்புனன் மேஅடுவ ஜ்யாகெட் ஆ காளத்தி போட்டான் மோழா வேஅளிய வந்துருச்சு

அட அப்பிடியெ பிசஞ்சான் மாவு மாறி மோழா காம்ப நல்ல உரித்து விட்டான் அப்பிடியெ மோலய வாய்ல வொசு சப்புனன் மோலள இருக்க கருப்பு வட்டத் நாக்ழ நக்கி மோலய சாப்பி காம்ப கடிசன் அப்றம் கீழ வந்து இடுப்பு மதிப்பா நாக்குண மேஅடுவ பாவதாய காளத்தி விட்டான் மேஅடுவ கைய கீழ கொண்டு போய் தொடைய அழுத்னன் அப்பிடியெ பூந்தாயா அழுத்னன்

நல்ல பூந்தாயா தேஆசன் அவ நல்ல கால விரிச்சு காட்டுந மேஅடுவ கீழ போய் அவ பூந்டில கிஸ் பண்ணான் பூண்ட லிப்ஸ் ஆ நாக்ழ வருதி மேஅடுவ நாக்குநான் பூந்தாயா விரிச்சு நாக உள்ள வீட்டி நக்கி யஅதுதான் பூண்ட பருப்பு வேஅளிய வந்துச்சு அட அப்பிடியெ நாக நக்கி விட்டான் பூண்ட ஊட்டாய்ல நக்க உள்ள விட்டு ஊதன் அப்றம் எந்துருச்சு அவ மேலா படுதான்

அவன் குஞ்ச யஅதுதது அவ பூந்டில தேஆசன் மேஅடுவ உள்ள விட்டான் ஃபுல் ஆ உள்ள போய்ருச்சு கொஞ்சம் நெரம் அப்பிடியெ அவ மேலா படுத்து மோலய சப்புனன் அப்றம் மேஅடுவ ஊக்க ஆரமிச்ன் ஆஂடீ சேம கட்டாய இருக்க நீ ஆஹசிஹஹஹஹஹஹஹ இஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் அஜ்சிஹஹஹஹஹஹஹஹஹ னு ஸௌஂட் விட்டுதேய் ஊதன் ஒரு 20மிந்ஸ் நல்ல ஊதன் காஞ்சி வந்துருச்சு

அவனுக்கு அப்பிடியெ உள்ள விட்டுட்டு அவ மேலா படுதான் கொஞ்சம் நெரம் அப்றம் எந்துருச்சு பக்கத்துல படுதான் ரெண்டுபேரும் ட்ரெஸ் பண்ணாங்க அவன் அப்போ அவ இடுப்ப தடவி தடவி விட்டான்..நெக்ஸ்ட் தாய் அவன் கிளம்புனன் அவன் கிட்ட கேஅதேன் உன் அம்மா வா ஊக்க எப்போ வரட்டும்னு அவன் நாளைக்கு வா னு சொல்லிட்டு கிளம்பித்தான் நா நெக்ஸ்ட் தாய் கால் பண்ணேன் அவன் அட்ந் பண்ணல … அவன் என் அம்மா வா ஊக்க தான் இந்த ப்ளான் போது வந்துருக்ன்

Comments


Online porn video at mobile phone


ஓத்தால்கூத்தி அம்மா செக்ஸ் வீடியோ அக்கா முலை வீடியோக்கள்tamik sex storiesசிலுக்கு சுமிதா SaxXxxsex stroy tamil18 கன்னி பென் அபச படம்அண்ணி காம கதைnakkunga tamil kamakathaiஊம்பும் கதைகொடூர ஓழ் வீடியோதமிழ் காம கதை மற்றும் முலை கசக்கும் விடியோஅக்கா தங்கச்சி ஜோடி மாற்றம் ஓழ்மாமியார் காம கதைகள் புகைப்படங்கள்Porn Sex 18 வயது ரகசிய வீடியோகள்அண்ணன் இரு தங்கைகள் காமக்கதைகள்Mulaipuntaiகுட்டி பிள்ளை காம கதைகள்tamilsexstorypaal(secxy)நயன்தாரா.அம்மண.படங்கள்கெழவன்.புண்டைதமிழ் நடிகைகள் மூத்திரம் படங்கள்அவனோட அம்மாவை ஓத்துகிட்டு இருந்தான்sex kadaigalபூளை உம்பும் கணவன்சிமரன் அபசா ஒக்கு படம்ஆண்டி பெரிய கூதிவீட்டு அத்தை காம போட்டோ archivesகாதலியை கன்னி கழித்தேன்,muthaleravu sex vediosபால் குடுக்கும் ஆன்டி செக்ஸ் விடியோஸ்new tamil kamaகாம கள்ள மகன் குடும்பா தாய் கதைTamil aunt shaer nri sexஅம்மணபடம்tamil kaama kathaiதொப்புள் நோண்டும் காட்சிகள்tamilsexphotosஅண்ணி ப******* நக்கும் காம கதைகள்puthiya pundai kathaigalஅலறினாள் காமகதைtamil kamakathaiஅம்மா மகன் காம கதைகள்desimasalasexvideokamakathaikal newwww.newsexstorestamil.comதமிழ்காமக்கதை sexnxx kamakathai with photo in tamiltamil ethir paratha sex storiesகுன்டி VOTEO and photo தமிழ் காம படங்கள்வேல்லம்மா கனவு: பிறந்த நாள் விருந்து செக்ஸ்மனைவி வீட்டுக்காரர் உடன் - தமிழ் காம கதைtamil amma sex storieaகல்லூரி ஆசிரியை காமகதைகொழுத்த ஆன்டிpruva mangai sex kerala16 வயது பருவம் அபச படம்Tamil menaga kamakathaikalபெண்ணின் ஜட்டியை கேட்கும் காமக்கதைகள்ஒக்கற சுண்ணி எப்படிtamil amma sex storey 2019அண்ணி காமகதைalagana puntai super mulai patangalமுலை ஆண்டி கதைதம்பியின் மனைவி காமக்கதைLeadis sexpottohttps://lomaster-spb.ru/xlecx/category/thagaatha-vuravu/Xxx tamil panam pathum seiyum sex storyமாற்றி ஓக்கும் குடும்ப கதைnew tamil sex storeமனைவியை கூட்டி கொடுத்து ஓழ்விந்தை உறிஞ்சி தமிழ் காமக்கதைகள்recenttamilsexstoriesAllsexstoriestamilperiamma koothi kadhaiool sugam thudikum kudumba pengal tamil storyaunty ool kathaigalwww kamakathai photos com andikal kulikkum video sex videoகாம கதை பாத் ரூம்tamil sex stroyThamilxvideotamil sex kadaikal முலை படம் வகைவேலம்மா கதை 20https://www.tamilscandals.com/desi/anniyar-fingering-tamilpornvideo/சாரி மலையாளம் ஆண்டி Sex photos comAmpujam mami kaamakathaiசுமதி அபசா குதி படம்அண்ணியின் பிரா கதைகள்Xx Tamil suthadikkum school boysதமிழ் கல்லூரி நடக்கும் காம கதைகள்இளம்பெண்களின் புண்டைtamil sex amma storyTamilsexstories niruthiவயசுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி Annan thangachi Sex story Tamil