தொப்புள்லில் நொண்டி ஒத்த என் நண்பன்

Thoppul Nondi Otha En nanban

என் நாமே கார்த்திக்.யனக்கு இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல அடுத்தவன் அம்மா வா ஊகுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ப் ல ஃப்ரெஂட்ஸ் கூட இந்ஸெஸ்ட் சட் பண்ணுவேன் அவங்க அம்மா வா ஊகுறமாரி .

அதுல அருள் னு ஒருத்தன் என் கூட சட் பண்ணான் அவன் அம்மா வா நா ஊகூற மர்ரி சட் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் நா அவன் கிட்ட கேஅதேன் ரியல் ஆ உன் அம்மா வா ஊககணும்னு அவன் அதுக்கு சரி நா ஒரு நாள் சொல்லிறேன் என் வீட்டுக்கு வா அவள ஊதூக்கோ னு சொன்னான் நானும் சரி தா னு சொன்னேன் அதுக்கு அவன் சொன்னான் அடுக்குமுன்னாடி நா உன் அம்மா வா பாத்து கை அதிக்கணும்

னே ஹெல்ப் பண்ணுவிய னு கேட்டன் நா முடியாது னு சொன்னேன் அதுக்கு அவன் னே இட செஞ்ச கண்டிப்பா என் அம்மா வா ஊக்க தரனு சொன்னான் நா அப்றம் சரி னு சொன்னேன் . அப்றம் ஒரு நாள் அவன் என் வீட்டுக்கு வந்தான் அப்போ வீட்டில நானும் அம்மா மட்டும் தான் இருந்தோம் அவன என் ஃப்ரெஂட் னு சொல்லி இஂட்ரொ பண்ணேன் அவன் என் மாம் ஆ பாத்து வழிஞ்சன் .

என் மாம் நாமே ஜய ஏஜ் 48 ஸைஸ் 36 34 38 ,இடுப்புல 2 மதிப்பு இருக்கும் , தொப்புள் குழி ஆக்ட்ரெஸ் கிறன் மாறி இரிக்கும் , எப்பவும் ஸரீ தான் காட்டுவ ,இடுப்பு தெரியும் தொப்புள் தெரியாது ,வைத்துள ப்ரெக்நெஂட் மார்க் இருக்கும் , கொஞ்சம் குண்டு மய நிறம் ,ஆக்ட்ரெஸ் பனுப்பிரியா மாறி இருப்ப அவன் என் மாம் ஆ பாத்து நல்ல வழிஞ்சன் .

அப்றம் அவன் கிட்ட சொன்னேன் பாத்து கை அடிச்சுகொனு அவன் நைட் பாத்து அடிசுக்றேனு சொன்னான். அப்றம் நைட் நாங்க சப்து படுத்தோம் நானும் அவனும் பேதில அப்றம் அம்மா கீழ . அப்போ அவன் சொன்னான் என்கிட்ட மாசி உன் அம்மா இடுப்பு ஸூபர் தா னு நா சரி பாத்து கை அடிச்சுக்கோ னு சொன்னேன் அவன் இல்ல தா நா தொப்புல பாக்ணும்னு சொன்னான் நா அதல முடியாது தெரியதுணு சொன்னேன் அவன் நா பாத்துக்குறேன் சொன்னான் .

நைட் 2 மணி இருக்கும் அம்மா நல்ல தூங்கிடட அவன் மேஅடுவ எந்துருச்சு போய் என் மாம் பக்கத்துல படுதான் யனக்கு ரொம்ப பயமா ஆய்ருச்சு அவன் என் மாம் ஸரீ ஆ ஒத்க்கி விட்டான் அவ வையுறு மோழா இடுப்பு நல்ல தெருஞ்சுது மேஅடுவ அவன் குஞ்ச யஅதுதது அவ இடுப்புல வொசு தேஆசன் .. வைத்துள ப்ரெக்நெஂட் மார்க் ஸெக்ஸீ ஆ இருந்துச்சு அடுலாயும் குஞ்ச வொசு தேஆசன் .

அப்றம் தொப்புள் தெரிலனு மேஅடுவ என் மாம் ஸரீ ஆ கீழ இறக்கி விட்டான் தொப்புள் வேஅளிய வந்துருச்சு தொப்புள் குழி சேம பெருசு ஒரு குஞ்சு உள்ள போகும் அவ்ளோ பெரிய தொப்புள் குழி தொப்புல சுட்டி ப்ரெக்நெஂட் மார்க் ஸெக்ஸீ ஆ இருந்துச்சு அவன் அவ தொப்புள் குழி ல விரல் விட்டு பாதன் அப்றம் அவன் குஞ்ச அவ தொப்புள் குழி ல வொசன்

அவன் கைய கீழ ஊனி அவ மேலா பாடுகர மாறி மேலா வந்து அவன் குஞ்ச அவ தொப்புள் குழி ல வொசு பூந்டில ஊகூற மாறி தொப்புள் குழி ல செஞ்சான் ரொம்ப நெரம் தேஆசாதுல அவனுக்கு காஞ்சி வந்துருச்சு அப்பிடியெ தொப்புள் குழி ல விட்டுட்டு யலுண்தான் அப்றம் அவ ஸரீ ஆ மேலா தூக்கிட்டு விட்டு தொப்புல மரசன்

அப்றம் அவ மாரப்ப யஅதுதது மேலா போட்டுட்டு என் பக்கத்துல வந்த படுதான் நா அவன தித்டுனேன் அவன் சிரி தா அவ தொப்புல பாத்து ரொம்ப மூட் ஆய்த்தெனு சொன்னான்.நெக்ஸ்ட் தாய் ம்ரங் அவன் இன்னைக்கும் இங்க ஸ்டே பண்றணு சொன்னான் நா முடியதுணு சொன்னேன் யனக்கு பயம் வேற நெது அவன் அவ தொப்புல விட்ட காஞ்சிய தொடைக்கவெஅ இழ அட அவ பாத்துடட ஆவோளோடனு .

என் மாம் ம்ரங் யலுண்த அவன் என் மாம் இடுப்ப பாத்ட்டேய் இருந்த அப்றம் அவ ஏந்திரிக்கும் போது தொப்புல பாதன் கொஞ்ச வேஅளிய தெருஞ்சுது அதுல நெது அவன் விட்ட காஞ்சி வெள்ளய இருந்துச்சு ஆனா அவ பாககல அவ ஸரீ ஆ நல்ல மேலா தூக்கி கட்டுந தொப்புள் மரஞ்சுருசு . அப்றம் அவ குளிக்க போன இவனும்

கொஞ்ச நெரம் கழிச்சு பாத்‌ரூம் கிட்ட போய் குளிகுரத எத்தி பாதன் மேஅடுவ அவன் குஞ்ச வேஅளிய யஅதுதது கை அதிசன் அவள பாத்ட்டேய் அப்றம் அவ குளிச்சுட்டு வந்த ஸரீ தான் காத்திருந்த இடுப்பு மதிப்பு அந்த ஸரீ ல நல்ல தெருஞ்சுது அவன் அடாயெ பாத்துட்டு இருந்தான் தேன் அவன் அன்னைக்கு நைட் உம் என் வீட்டில ஸ்டே பண்ணான் அன்னைக்கு நைட் அவன் அடேய் மாறி 2 மணிக்கு எந்துருச்சு அவ பக்கத்துல போய் படுதான்

அவ ஸரீ ஆ ஒதுக்கி அவ வைத்த தொட்டு பாதன் மேஅடுவ ஸரீ கீழ யறாகி விட்டு தொப்புல நொண்துனா அவன் குஞ்ச வேஅளிய யஅதுதது தொப்புல வொசு தேஆசன் மேஅடுவ அவ மோலய ல கை வொசன் ஜ்யாகெட் மேலா யனக்கு ரொம்ப பயம் ஆய்ருச்சு அவன் குஞ்ச அவ தொப்புல தேஅசுட்டேய் அவ மோலய அழுத்ன அப்றம் தான் நா அவள பாத்தேன்

அவ அட அனுபாவிக்றானு கண்ணமூதி அப்றம் அவன் அவ ஸரீ ஆ கால இருந்து மேலா தூக்கித்தன் மேஅடுவ அவ பூண்ட இருக்க இடத்துல அழுத்னன் அப்போ தான் பாத்தேன் அவ கால விரிச் அவன் அது தான் நல்ல டய்ம் னு அவன் கைய அவ பூந்டில வொசு அழுத்னன் கொஞ்ச நெரம் அப்றம் அவன் மேஅடுவ அவன் குஞ்ச அவ தொப்புல இருந்து யஅதுதது அவ பூந்டில

வொசு தேஆசன் அவ கால நல்ல வ் ஶேப் ல வொச மேஅடுவ உள்ள விட ஆரமிச்ச இப்போ அவன் குஞ்சு புள்ள ஆ அவ பூண்டாய் குள்ள போய்ருச்சு அவன் அவ மேஅளாவ் படுத்தான் மேஅடுவ எந்துருச்சு யண்டுருச்சு ஊக்க ஸ்டார்ட் பண்ணான் நல்ல ஊதன் மோழா ல ஆதுச்சு கொஞ்சம் நெறட்துல ஃபாஸ்ட் ஆ செய்ய ஆரமிசுடன் மேஅடுவ அப்பிடியெ

ஸ்லோ ஆச்சு அவனுக்கு கஞ்சு வந்துருச்சு அட உள்ள விட்டுத்தான் போல அப்றம் அவன் லிஂக்ஸ் வேஅளிய யஅதுதது அவன் தொடாச்தன் அப்றம் அவன் ட்ரெஸ் சரி பண்ணிட்டு என் பக்கத்துல வந்து படுதான் அவ ஸரீ ஆ சரி பண்ணிட்டு திரும்பி படுத்த . நெக்ஸ்ட் தாய் யஆடுமேய். பண்ணாத மாறி இருந்தான் அவளும் அட காட்டிகாழ அன்னைக்கு அவ குளிச்சுட்டு ஸரீ தான் காத்திருந்த புட் அவ பாதி தொப்புள் வேஅளிய தெருஞ்சுது அவன் அட பாத்ட்டேய் அப்போ அப்போ அவன் குஞ்ச தடவுநன் அப்றம் அவ வோல செஞ்சு முடிக்கும்

போது முழு தொப்புழும் வேஅளிய வந்துருச்சு அவன் அவ கண்ணுமூஉணடிியெ அவன் குஞ்ச தேஆசன் ஆனா அவ கண்டுகல அப்றம் அவன் என் கிட்ட சொன்னான் இப்போ னே வேஅளிய போன உன் அம்மா வா இன்னொரு டய்ம் ஊதுருவனு நா முடியதுணு சொன்னேன் அவன் ப்ல்ஸ் தா நீ தான் என் அம்மா வா ஊக்கப்போராழ அப்றம் என்ன னு சொல்லி என் மைஂட் ஆ மாதிதான் நானும் வெளிய போற மாறி போய்ட்டு என்ன பண்றணு பாத்தேன் . மேஅடுவ அவ கிட்ட போய் பெஅசுநான் அவன் வேஅளிய போய்த்தான்

னு சொன்னான் அவ ஓ அப்பிடியா சரி னு சொன்னான் அப்றம் நைட் சரிய பண்ணல இப்போ நல்ல பண்ணலமா னு கேட்டன் அவ இல்ல வெஅந்டமு சொன்ன அவன் விதள அவ கிட்ட போய் கட்டிபிடிச்சூடன் அவள ளீப் கிஸ் பண்ணி ரூம் கு கூட்டிட்டு போய்த்தான் அவ இடுப்பு மதிப்பா பிடிச்சு பிசஞ்சான் கிஸ் பண்ணிட்டேய் அப்றம் மேஅடுவ கழுத்த நாக்குண அப்பிடியெ அவ ஸரீ ஆ களித்தி கீழ போட்டான்

அவ ஜ்யாகெட் பாவதயோட நின்ன அவ மோலய கசக்கிட்தேய் ளீப் ல கிஸ் பண்ணான் மேஅடுவ கீழ மந்தி போது அவ வைத்துள இருந்த ப்ரெக்நெஂட் மார்க் ஆ நாக்குண நாக்ழ அப்றம் தொப்புல சுத்தி கூலம் போட்டான் தொப்புள் குழில நாக உள்ள விட்டு வறிது தொப்புல நாக்ழ ஊதன் அப்பிடியெ கீழ படுக்க வொசு ஜ்யாகெட் ஓட மோலய சப்புனன் மேஅடுவ ஜ்யாகெட் ஆ காளத்தி போட்டான் மோழா வேஅளிய வந்துருச்சு

அட அப்பிடியெ பிசஞ்சான் மாவு மாறி மோழா காம்ப நல்ல உரித்து விட்டான் அப்பிடியெ மோலய வாய்ல வொசு சப்புனன் மோலள இருக்க கருப்பு வட்டத் நாக்ழ நக்கி மோலய சாப்பி காம்ப கடிசன் அப்றம் கீழ வந்து இடுப்பு மதிப்பா நாக்குண மேஅடுவ பாவதாய காளத்தி விட்டான் மேஅடுவ கைய கீழ கொண்டு போய் தொடைய அழுத்னன் அப்பிடியெ பூந்தாயா அழுத்னன்

நல்ல பூந்தாயா தேஆசன் அவ நல்ல கால விரிச்சு காட்டுந மேஅடுவ கீழ போய் அவ பூந்டில கிஸ் பண்ணான் பூண்ட லிப்ஸ் ஆ நாக்ழ வருதி மேஅடுவ நாக்குநான் பூந்தாயா விரிச்சு நாக உள்ள வீட்டி நக்கி யஅதுதான் பூண்ட பருப்பு வேஅளிய வந்துச்சு அட அப்பிடியெ நாக நக்கி விட்டான் பூண்ட ஊட்டாய்ல நக்க உள்ள விட்டு ஊதன் அப்றம் எந்துருச்சு அவ மேலா படுதான்

அவன் குஞ்ச யஅதுதது அவ பூந்டில தேஆசன் மேஅடுவ உள்ள விட்டான் ஃபுல் ஆ உள்ள போய்ருச்சு கொஞ்சம் நெரம் அப்பிடியெ அவ மேலா படுத்து மோலய சப்புனன் அப்றம் மேஅடுவ ஊக்க ஆரமிச்ன் ஆஂடீ சேம கட்டாய இருக்க நீ ஆஹசிஹஹஹஹஹஹஹ இஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் அஜ்சிஹஹஹஹஹஹஹஹஹ னு ஸௌஂட் விட்டுதேய் ஊதன் ஒரு 20மிந்ஸ் நல்ல ஊதன் காஞ்சி வந்துருச்சு

அவனுக்கு அப்பிடியெ உள்ள விட்டுட்டு அவ மேலா படுதான் கொஞ்சம் நெரம் அப்றம் எந்துருச்சு பக்கத்துல படுதான் ரெண்டுபேரும் ட்ரெஸ் பண்ணாங்க அவன் அப்போ அவ இடுப்ப தடவி தடவி விட்டான்..நெக்ஸ்ட் தாய் அவன் கிளம்புனன் அவன் கிட்ட கேஅதேன் உன் அம்மா வா ஊக்க எப்போ வரட்டும்னு அவன் நாளைக்கு வா னு சொல்லிட்டு கிளம்பித்தான் நா நெக்ஸ்ட் தாய் கால் பண்ணேன் அவன் அட்ந் பண்ணல … அவன் என் அம்மா வா ஊக்க தான் இந்த ப்ளான் போது வந்துருக்ன்

Comments


Online porn video at mobile phone


மந்தரா பெருத்த முளை படம் விடியேமாமியார் காம கதைகள் புகைப்படங்கள்Thamilxvideoடீன் வயது செக்ஸ் படம் கிராமம்தமிழ் பெண்கள் செக்ஸியாக ஓண்னூக் இருக்கும் விடியோ விடியோஅம்மாவின கூதி தரிசனம்கிராமத்து முலை சப்புதல் செக்ஸ்kamakathai tamil actresskamasugamவேல்லம்மா கனவு: பிறந்த நாள் விருந்து செக்ஸ்நாட்டுகட்டையுடன் குழுவாக காம கதைகள் Chithi jatty podun timal kama kathaigalஅண்ணியின் அழகான புண்டை videos kanvan manavi family real sexwww tamil aunty pundai photosGramathu Ponnu Kuliyalதமன்னா நிர்வாண ஒல்மனைவி மகள் ஓல்காம சூத்திரா ஒழ்40வயது மச்சினி புண்டைakka thambi kamakathaikal in tamil fontTamilsexstoroesthamil.antuys suya.enpamசெக்ஸ்காலேஜ் பெண்கள் ஆபாச படங்கள்பெருத்த ஆன்டி செக்ஸ் படம்காட்டில் வேலைக்காரி ஆண்டிரொமாண்டிக் காமகதைwww.நாய்.கூதி.sex.com.tamil mami storieaPalum Palamum Tamilscandals sex stories.pachiyai sexMalaiala aunt sex viedoவிதவை புண்டைங்க வீடியோ /village/kiramam-girl-sex-video/Tamilsexscandalsவினிதா அபச புண்னட படம்manaiviyi kanavan uravukku eappadi alaippaathuPundai finger Kanjiதமிழ் குடும்ப செக்ஷ் கதைகளை 20 19மல்லிகஅம்மணபடம்நடிகர்களின் பூழின் படங்கள்xxxtamilkamakathigalnew kalakathal sex storeysex viedo tamli காம் மாமிதமிழி செஸ் படம்வெறி கொண்டு செய்யும் செக்ஸ்tamil sex storryஆண்டிய குனிய வச்சு ஓக்கும் படங்கள்tamilaabasapugaipatamthamil aunty house owner kalla ollu kama kathaikalஅடங்காத கண்ணி காம கதைகள் அக்காவை நைட்டியுடன் ஓத்த தம்பி ஸெக்ஸ் வீடியோமணைவி பெரிய முலைகள் செக்ஸ் கதைகள்tamil neighbor kalla kadhal kathaigalmamiyar mamanar sex Tamil videoTamil pallikuda asiriyar sex videosTamil அன்டி ஓல் தமிழ் நடிகைகளின் ஓல்கதைகள்செக்ஸ் வீடியோ archiesஅடுத்து நான் எனக்கு ஐ டி துறையில் வேலை ,அடுத்து என் தங்கை அவள் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தால்,அப்பா வங்கியில் வேலை செய்வதால் அடிக்கடி வெளிவூர் சென்று விடுவார், அப்படி ஒரு நாள் வெளிவூர்பெண்கள் உள்ளாடை அணியும் sex vidoesxxxvdeostamilதமிழ் பொண்ணு கூதி படம்inbakathaigal 200tamil sex comicsகுண்டு.ஆண்டி Xxxxபெரிய பூல் கள்ள ஓல் காம கதைகுண்டு குண்டி கதை விடியோவுடன்அன்டி நிர்வான video தமிழ்tamil kama storiesஆடு மேய்க்கும் பெண் காமகதைtanil sex storiesAmmavin kundiyil okum magan kamakathaigalகாமினி சுந்தரி காம கதைபலான சி டி களை கொடுத்து மயக்கி பிராமண மாமியை thamil sex katgakalnanbanum naanum homosex stories in tamilகாமகதை